VI FINNS HÄR FÖR DIG

Våra Tjänster

KUNNIG, ERFAREN, ENGAGERAD

Oavsett om du har blivit utsatt för ett brott eller om du själv är misstänkt för ett, behöver du någon som för din talan i rätten, som ser till att dina rättigheter tillvaratas och som finns som ett stöd för dig. Alla har rätt till detta.

Tingsrätten kan utse en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde för dig. Du kan även själv välja din advokat. Riitta Lönnblad Advokatbyrå tar just denna sortens ärenden. Varmt välkommen att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring ditt ärende!

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

OFFENTLIG FÖRSVARARE

SÄRSKILD FÖRETRÄDARE

FAMILJERÄTT

LVU, LRV, LPT

ASYLRÄTT

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Om du har utsatts för ett brott kan tingsrätten utse ett ombud – ett målsägandebiträde – till dig.

 

 

Läs mer

Du som målsägande kan antingen välja en speciell jurist som ska företräda dig, eller acceptera det ombud som rätten valt åt dig.
Målsägandebiträdet har en viktig roll för den som utsatts för ett brott. Vi är med under polisförhören och genom hela rättsprocessen i domstolen. Vi berättar precis hur allt går till och förbereder dig på vad du kan vänta dig. Vi ger goda råd och stöd i en svår tid och tillvaratar alltid dina intressen.

OFFENTLIG FÖRSVARARE

Om du är misstänkt för ett brott har du rätt till en offentlig försvarare.

 

 

Läs mer

Du kan antingen välja en advokat själv eller acceptera den offentlige försvarare som tingsrätten utser åt dig. Det är viktigt att advokaten får vara med från början, redan då du kallas till förhör hos polisen, och genom hela rättsprocessen. Advokaten har till uppgift att tillvarata dina rättigheter.

SÄRSKILD FÖRETRÄDARE

Om ett barn har utsatts för brott kan tingsrätten förordna en särskild företrädare åt barnet.

 

 

Läs mer

Detta gör man då det är vårdnadshavaren som misstänks ha utsatt barnet för brottet, eller då man har anledning att tro att vårdnadshavaren genom sitt förhållande till den misstänkte inte kommer att tillvarata barnets rätt.
Den särskilda företrädaren följer barnet genom hela processen och ser till att barnets rätt tas tillvara. Företrädaren kan även hjälpa barnet med skadeståndsanspråk.

FAMILJERÄTT

Det allra viktigaste i livet, familjen, kan också vara det svåraste.

 

 

Läs mer

Relationerna sätts på prov när kärleken tar slut eller meningsskiljaktigheter uppstår. Vi hjälper dig vid separationer, skilsmässor och vårdnadstvister. Vi på Advokatfirman Riitta Lönnblad är särskilt insatta i allt som rör barns vårdnad, boende och umgänge.

LVU, LRV, LPT

Det finns flera anledningar till tvångsvård och omhändertaganden.

 

 

Läs mer

Vi är särskilt insatta i LVU-ärenden som ger socialnämnden mandat att omhänderta barn och ungdomar. Det kan exempelvis gälla barn som far illa i hemmet, lever i dysfunktionella familjer, har ett destruktivt beteende, tillhör kriminella kretsar, missbrukar eller uppvisar annat socialt nedbrytande beteende.

 

Vi tar oss även an ärenden avseende personer som tvångsvårdas  inom psykiatrin.

ASYLRÄTT

Uppehållstillstånd och asylärenden är vanligt förekommande uppdrag för oss.

 

 

Läs mer

Vi hjälper våra klienter att söka asyl, arbetstillstånd, uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap. Vi deltar i utredningen och finns som stöd.

Hur fungerar det?

Det bästa är om du kontaktar en advokat redan från början, så att vi kan vara med under hela processen. Detta gäller oavsett om du som brottsoffer, brottsmisstänkt eller del in en vårdnadstvist. Ju förr vi kommer in i fallet, desto bättre!
Ring eller skriv till oss, så bjuder vi på ett inledande, kostnadsfritt samtal med rådgivning.