VAD HAR DU RÄTT TILL?

Rättshjälp och Rättsskydd

Är det dyrt att anlita en advokat

Du behöver inte vara rik för att ha en advokat som företräder dig! Alla har rätt till en juridisk hjälp vid ett rättsligt ärende. Staten eller försäkringsbolaget betalar hela eller en del av kostnaderna för den person som inte själv har möjlighet att betala.

Adv Riitta Lönnblad Illustration RÄTTSHJÄLP

Rättshjälp

Rättshjälp är statens sätt att garantera likhet inför lagen: alla ska ha råd med en försvarare eller ombud som för ens talan i domstolen. Rättshjälp är helt enkelt en ersättning som täcker kostnaden för juridisk hjälp vid ett rättsligt ärende. 

Om du har en pågående tvist vid en domstol är det domstolen som avgör om du kan få rättshjälp. I andra fall får du ansöka hos Rättshjälpsmyndigheten. En viss procent av kostnaderna får du betala själv, men återstoden täcks av den statliga rättshjälpen. När man gör avvägningen kring vem som ska få den ekonomiska hjälpen tittar man på inkomster, förmögenhet, skulder och försörjningsbörda.

Rättsskydd

I många hemförsäkringar ingår rättsskydd. Det är en försäkring som kan ersätta en del av dina kostnader för ett juridiskt ombud. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller för just dig.